2015. december 20., vasárnap

Miért eszünk halat karácsony estén?


A kép a http://propercourse.blogspot.hu/ oldalról való.

Hogy mennyire igaz, nem tudhatom, de megjelent a korabeli újságban.Egy híres történettudós, Neumann- StreL kikutatta a karácsonyesti halevés eredetét. Ez a kereszténység legelső idejéből származik. 

Tudvalevőleg nagy üldöztetésnek voltak kitéve az első keresztények, kivált a római birodalomban. Akiről kiderült, hogy az uj hit követője, kinzásra és halálra itéltetett. De a lelkes ujhitűek még a halál veszedelmével is daczolva, folytatták titkos összejöveteleiket. A legbiztosabb hely kinálkozott nekik a földalatti katakombákban, ahol éjjel jól el lehetett rejtőzni. Hogy az árulástól óvhassák magukat, titkos üdvözlési formulát határoztak meg. Ez következőképen hangzott: Jesus Christus Theon Yios Soter. És e szók első betűi Ichtys, egy görög "hal" értelmű szót alkottak. Így lett a hal a kereszténység symbóluma. A katakombákban gyakran találtak halképeket, melyek ennek bizonyságul szolgálnak. Az egyik fülkében hal látható, melynek hátán kenyér és egy pohár bor van mintázva. Ez bizonyosan az utolsó vacsorát jelképezi, mert alatta az ott eltemetett halott részére imádság van bevésve és egy felszólítás a szent áldozásra: "a jámborok megváltója nyujtja neked a legédesebb eledelt és italt, kezében a hal vigasztaló képét tartva. " Más helyen ismét hal látható, hátán hajóval, ezt a kutatók úgy értelmezik, hogy az Krisztust jelképezi, ki az egyházat viszi. 

A hal alakját ismertetőjelnek is használták. Ha az egyik hivő meg akart róla győződni, vajjon ismerőse is követi-e az uj hitet, de magát nem akarta elárulni, véletlenül halat rajzolt az asztalra megnedvesített ujjával. A beavatott megértette a jelet, de másnak föl sem tünt. 

Keresztény lakománál soha nem hiányzott a hal az asztalról és ez nem tünt föl, mivel a rómaiak kedvelték a halat. Karácsony estéjén mindig összeültek  hivők, hogy Urunk születésnapját ünnepeljék és akkor mindig ponty került az asztalra. E szokás aztán a kereszténység terjedésével együtt azegész világon elterjedt és a karácsonyi asztalról soha nem szabad a halnak hiányoznia. A legtöbb országban a pontyot használják leginkább e czélra, még pedig lengyelesen elkészítve. 

Háztartás 1902. decz. 10. 

Nincsenek megjegyzések:

Kerti szerszám keretben

Itt az ősz és a kertben nyaralt szobanövényeket pakolászom befelé a teleltetőbe. Itt tartom azokat a  tárgyaimat is amik felújításra várna...